Tre utskjæringer fra Vikingetiden

Remote hands

Vi hjelper deg

Vi tilbyr praktisk og teknisk kompetanse i de tilfeller man mangler egne ressurser for å gjennomføre oppgaver i datasenteret. De aller fleste oppgaver kan settes bort og kan inngå som en del av SLA.
Vi erfarer at kundens egne resurser med fordel kan benytte tid på andre prioriterte oppgaver.

Varemottak

Varer tas imot og kunde varsles om mottak. Varene kontrolleres for skader og avvik registreres og meldes.

Plassering

Varer plasseres på angitt plass, på mellomlager eller direkte i datasenteret

Utpakking

Varer pakkes ut og emballasje leveres til gjenvinning

Innmontering i rack

Det kan avtales at hw installeres i rackene på avtalte rack-plasser og at enheter kables med avtalt patching

Merking

Dersom det er ønskelig med merking av utstyr og kabling, gjennomføres det i et avtalt system

Oppstart av utstyr

Utstyr kan startes opp iht. kundespesifikasjon, dette vil ikke inkludere applikasjonsdrift, men fysisk igangsetting og at kunden deretter overtar den praktiske, daglige driften.

Kabling av strøm og nettverk

PDUer monteres og nettverk kables fra de respektive meet-me-rooms, mellom kommunikasjonsrack og driftsløsningene.

Oppgradering av utstyr

Innmontering av minne og disker, erstatning av defekte enheter.

Bistand med avhending av utrangert utstyr

Fortrinnsvis til gjenbruk som en del av den sirkulære økonomi. Dernest til forsvarlig gjenvinning, dersom løsningen er ødelagt eller av annen årsak er ubrukelig.

Termofotografering

Tidvis kan det være ekstraordinære behov for å avsjekke varmeproblematikk, i disse tilfeller bil vi bl.a. benytte termofotografering.

Datadestruksjon

Dersom kunde ønsker bistand med destruksjon av data, bistår vi det med anerkjente og forskriftsmessige metodikker, noe som også vil inngå i SLA mellom partene.

Kontakt oss for mer informasjon