Tre utskjæringer fra Vikingetiden

Bygge eget eller kombinere

Vi har mange gode referanser og fornøyde kunder

NHDC med partnere, designer og leverer et bredt spekter av sertifiserte løsninger og tjenester innen servere, racks, private rom, tvilling eller multi- datasenter, bygge eget mv. Referanser på forespørsel.

NHDC med partnere leverer komplette løsninger

Vi forstår og enes om forretningsdrivere og sikkerstiller blant annet krav til:

 • Økonomi
 • Driftssikkerhet og design iht. relevante standarder
 • Kapasitet og kjøleløsninger
 • Sikkerhet
 • Bygningsdesign
 • Intern datasenterlayout
 • Mekanisk og elektrisk design
 • Effektivitetskrav
 • Integrasjon mot fjernvarme/solcelleanlegg/overvåkningsløsninger mv.
 • Sertifiseringer
 • Leverandører

Vi utarbeider:

 • 3D modeller og bilder, animasjoner, CFD (computational fluid dynamics).
 • Budsjetter mv.

Nybygg datasenter

NHDC bistår med stedsvalg og verifiserer at utvalgte steder oppfyller krav og behov til:

 • Kommersielle parametere
 • Tekniske krav
 • Infrastruktur kraft, fiber, vann, etc.
 • Planmyndighetskrav
 • Bærekraft og sosialt ansvar

Finansiering

Vi har kontakt med mange finansinstitusjoner som er interessert i å finansiere teknisk utstyr og infrastruktur.

Kontakt oss for mer informasjon