Bærekraft

Vi i Nordic Hub Data Centers (NHDC) lar oss inspirere av FNs bærekrafts-mål og har spesielt fokus på forbedringer innenfor følgende områder:

NHDC har en bevisst gjenbruksstrategi og moderniserer eksisterende infrastruktur samt bygningsmasse i den hensikt å redusere vårt CO2 fotavtrykk framover. Våre generatorer vil kjøres med fossilfritt drivstoff som er ISCC EU sertifisert. Dokumentert på sporbarhet og bærekraft. Drivstoffet medfører ikke avskoging, og er ikke i konflikt med matproduksjon. Drivstoffet er et Fair trade-produkt.

Alle våre datasentre legges til by eller bynære strøk som forenkler reisevei og har nærhet til kollektiv transport.

Sosialt ansvar

Vi skal være aktive i nærmiljøet og er tilgjengelige for skoler, universiteter eller forskningsparker og andre som ønsker å vite og lære mer om datasentre og teknologier som benyttes.

Vår garanti

Som kunde hos oss skal du alltid bli hørt.

Vi holder det vi lover, og vi skal sørge for at du som kunde og dine sluttkunder skal være fornøyd med våre tjenester. Vi har en «åpen bok» policy og som kunde får du både innsyn i teknisk infrastruktur, vedlikeholdsrapporter, avvik og fremtidige prosjekter.

Vi ønsker å dele vår erfaring slik at vi sammen får mulighet til å utvikle oss og bli enda bedre.

Om NHDC

Nordic Hub Data Centers i Oslo er etablert av mennesker med lang fartstid i datasenterbransjen. Med på laget har vi folk som har jobbet for de største og mest seriøse aktørene i markedet som Basefarm, DigiPlex, Song Networks/TDC, etc. gjennom en årrekke.

NHDC legger stor vekt på gjenbruk av materiell og miljøtiltak.